prehistorie

Nog resten van 20 leden oudste familie gevonden

 

In grotten bij de Duitse plaats Bad Grund zijn nog meer resten gevonden van mensen van de oudste familie ter wereld. Archeologen vonden de overblijfselen van nog 20 leden uit de bronstijd. Onderzoeksleidster Ortrud Krause maakte dat vandaag bekend.

 

Tot dusver was uitgegaan van 40 oermensen die circa 3000 jaar geleden waren begraven in de grot. Het DNA van de groep is ontdekt in huidige afstammelingen in de regio: met 120 generaties hebben zij de langste stamboom ter wereld.

 

De nieuw ontdekte botten leiden waarschijnlijk tot een verdichting van de stamboom van de familie, zei Krause. Een belangrijke aanwijzing voor de ouderdom van de resten is de vondst van een depot van bronzen sieraden in de grot. Bij de jongste opgravingen zijn ook keramiek, plantenresten en dierlijke botten ontdekt. Details worden medio september bekendgemaakt.

 

De eerste vondst in de zogeheten Lichtenberggrot dateert van 1980. De grot was in de bronstijd kennelijk een heilige plaats.

Bron: AD.nl

1 reactie

Prehistorische voetstappen gevonden in Nijmegen

In de Waalsprong, de stadsuitbreiding aan de noordzijde van Nijmegen, zijn prehistorische voetstappen gevonden van een volwassene en een kind.

 

Archeologen troffen de sporen aan in de oever van een geul die daar destijds is geweest, zo maakte de gemeente Nijmegen donderdag bekend.

 

De voetstappen zijn tussen 2500 en 1000 voor Christus achtergelaten, denken de wetenschappers. De volwassene droeg waarschijnlijk een soort schoeisel. De vondst van zulke oude voetsporen is vrij zeldzaam.

 

In de buurt van de voetstappen zijn tevens veel hoefafdrukken gevonden, waarschijnlijk van dieren die in de geul gingen drinken.

 

Door het kleigebied meanderden in het verre verleden allerlei geulen, die in de jonge steentijd en de bronstijd zijn dichtgeslibt. Nu er bouwactiviteiten plaatshebben, komen de contouren weer aan de oppervlakte.

 

De archeologen hebben gipsafdrukken van de voetstappen gemaakt om ze verder te bestuderen. De vindplaats is weer dichtgegooid

Bron: NU.nl

Reageren uitgeschakeld

Prehistorische tekening in bot gevonden in Amerika

Wetenschappers hebben in het zuiden van de Amerikaanse staat Florida een botfragment gevonden van zo’n dertienduizend jaar oud, met daarin gekerfd een tekening van een mammoet of een mastodont. Het is mogelijk voor het eerst dat een prehistorische afbeelding van een dier met een slurf op het westelijk halfrond is gevonden, schrijven de onderzoekers in een artikel dat vandaag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Archaeological Science.

 

‘Het is behoorlijk opwindend, we hebben nog nooit zoiets gevonden in Noord-Amerika’, zei Dennis Stanford, curator van de afdeling Noord-Amerikaanse archeologie van het Smithsonian Nationaal Natuurkundig Museum en medeauteur van het artikel.

 

Mensen joegen op deze dieren, aldus Stanford, en ‘je ziet mensen allerlei soorten afbeeldingen maken die relevant en van belang voor hen zijn’.

 

‘Van grote betekenis bij dergelijke vondsten is de tastbare, emotionele band die je voelt met mensen uit het verre verleden’, zei Dietrich Stout, antropoloog van de Emory Universiteit in Atlanta, die niet deelnam aan het onderzoek.

 

In Texas zijn eerder in grotten afbeeldingen van dieren gevonden, maar die waren ‘slechts’ zo’n vierduizend jaar oud en dus veel recenter dan het botfragment. Dit stuk bot toont een afbeelding van 7,6 centimeter lang en 2,5 centimeter breed.

 

‘Er heerste aanzienlijke scepsis over de authenticiteit van de gravure in het bot tot het uitvoerig was onderzocht door archeologen, paleontologen, forensische antropologen, materiaalkundigen en kunstenaars’, aldus Barbara Purdy van de Universiteit van Florida. Purdy is de belangrijkste auteur van het artikel.

 

Het bot werd in 2006 of 2007 gevonden door een fossielenjager op een plek waar tussen 1913 en 1916 menselijke botten werden gevonden naast de botten van uitgestorven dieren uit de ijstijd. Pas in 2009, nadat de vinder het bot had schoongemaakt, werd duidelijk dat het niet om een doorsneevondst ging. Het botfragment was grotendeels versteend, waardoor het niet op de gangbare manier kon worden gedateerd. Omdat mammoeten en mastodonten in Amerika meer dan dertienduizend jaar geleden uitstierven, moet het fragment echter ouder zijn dan dat.

 

Toch wilden de onderzoekers zekerheid over de authenticiteit en niet de fout maken dat het hier ging om een poging prehistorische kunst na te bootsen. Daarom werd het stuk vergeleken met andere materialen die op de vindplek werden aangetroffen en werd het onder de microscoop bestudeerd. Hieruit bleek geen verschil in kleur tussen de groeven van de gravure en het omliggende materiaal. Dat wijst erop dat beide oppervlaktes even oud zijn. Bovendien waren er geen tekenen dat onlangs nog in het materiaal is gekerfd of dat de groeven met metalen gereedschap zijn aangebracht.

 

Het moest gaan om een oorspronkelijke gravure of een moderne namaak, zei antropoloog Christopher Ellis van de Universiteit van West-Ontario, en ‘alle indicaties wijzen erop dat de inkervingen even oud zijn als het bot’.

 

Het enige ander prehistorische bot met een afbeelding van een mastodont dat in Noord-Amerika is gevonden is een exempleer dat in 1959 in Mexico werd ontdekt. Over de echtheid van dit bot bestond echter geen zekerheid en later is het bot zelfs verdwenen.

 

De bottekening vertoont overeenkomsten met afbeeldingen van dieren zoals die destijds in Europa werden gemaakt, wat de vraag opwierp of er op een of andere wijze sprake is van een verband. Het idee dat er in deze vroege periode een soort cultureel contact was tussen mensen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan is eerder al eens voorgesteld door Stanford en anderen, maar kon altijd op scherpe kritiek rekenen.

 

Bron: AD.nl

Reageren uitgeschakeld

Prehistorie

De prehistorie is de tijd van de eerste mensen. De mensen leefden van wat ze in de natuur konden vinden. De eerste mensen, de jager-verzamelaars, leefden van het jagen en vissen en van het verzamelen van voedsel. Ze trokken met de dieren mee. Later leerden mensen de dieren te temmen en zelf voedsel te verbouwen. Ze bleven op één plek wonen en werden boer. (Bron: Feniks voor de onderbouw)

 

De steentijd
SchoolTV: Otzi, de ijsmummie (V/*)
SchoolTV: Mensen in de steentijd (V/*)
SchoolTV: De eerste boeren
SchoolTV: Schatten onder de grond
Ultimate 10: Archeologische ontdekkingen

 

Onderstaande artikelen verschenen eerder op de voorpagina:
Sporen van oudste oorlog gevonden (*)
Huizen van bouwers Stonehenge ontdekt (*)
Eeuwenlange omhelzing (*)
Hunebedbouwers voerden schedelboringen uit (*)
Prehistorische mens gebruikte drugs (*)
Oermens met hoogste leeftijd gevonden (**)
Mogelijk oudste skelet van Nederland gevonden (*)
Lichaamstemperatuur van dinosauriërs gemeten (**)
‘Grootouders waren belangrijk voor menselijke evolutie’ (**)
Neanderthalers uitgestorven door wet grote aantallen (**)
Prehistorische voetstappen gevonden in Nijmegen (*)
Nog resten van 20 leden oudste familie gevonden (*)
2000 jaar oud Maya-paleis in Mexico ontdekt (*)
Oudste stenen handbijlen gevonden (*)
Mogelijk oudste menselijke voorouder ontdekt (**)
Prehistorische grottekeningen van kinderen ontdekt (*)
Werktuigen Neanderthalers gevonden in Limburg (*)

 

360˚panorama:
Stonehenge

 

Verklaring van de tekens:
(*) Eenvoudig, duidelijk taalgebruik
(**) Taalgebruik soms moeilijk
(***) Moeilijk taalgebruik
(E) Engelstalig
(D) Duitstalig
(V) Videofragment
Disclaimer: Geschiedenisleraar.nl is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van sites van derden


Reageren uitgeschakeld