onderwijs

Geschiedenisleraar.nl Educatief Advies lanceert Leren met ICT

 

Op 14 december heeft Geschiedenisleraar.nl Educatief Advies de website Leren met ICT gelanceerd. Op deze website zijn tal van ICT-lesideeën te vinden die voor elk vak toepasbaar zijn.

 

Bij elk lesidee is aangeven wat het is, waarvoor je het kan gebruiken, wat je ervoor nodig hebt en op welk moment in de les(sen). Daarnaast wordt bij elk lesidee aangeven welke vaardigheid volgens de digitale taxonomie van Bloom wordt gebruikt.

Reageren uitgeschakeld

ICT en geschiedenis: iPad in de klas

 

Sinds Apple in 2010 de iPad introduceerde, veranderde het mobiele computer-landschap volledig. Waren voor de introductie het laptops en netbooks die de gemoederen, waar het ging om toepasbaarheid in klas, bezig hielden, hoor je nu vrijwel alleen nog maar over tablets en dan in het bijzonder de iPad.

 

Toch is het als school verraderlijk om in één keer om te gaan, te kiezen voor iPads en maar hopen dat er genoeg leuke apps zijn, die het

 

Apple en onderwijs
De basis van de iPad in het onderwijs ligt bij een onderzoek dat Apple samen met een aantal Amerikaanse universiteiten heeft gedaan. Apple, dat al vanaf de oprichting in 1976 het onderwijs een warm hard toedraagt, wil in het onderzoek, en de daaruit voortvloeiende cyclus, mede aangeven op welke manier de huidige leerling denkt, werkt en leeft. En welke rol ICT hierin speelt. Uiteraard moet dat laatste component dan het liefst met Apple-producten zijn, maar dat wijst voor zich! Dit leidt echter wél tot een serie producten die uitermate geschikt zijn voor het onderwijs.

 

De uitgangspunten bij de cyclus, ook wel: Apple Classrooms of Tomorrow Today (ACOT2) genoemd, zijn: creativiteit, social networks, 24/7 bereikbaarheid tot de lesstof en de gedachte dat we leerlingen opvoeden die met beide benen in de 21e eeuw staan. Sterker nog: een groot deel van onze leerlingen gaan een beroep uitoefenen dat nu nog niet bestaat!

 

Grafisch weergegeven ziet de cyclus er als volgt uit:

 

 

 

Overigens is ACOT2 de tweede stap van een drieluik dat reeds in 1985 is begonnen. De laatste stap moet leiden tot 200 Days for a lifetime of success.

 

Terug naar de klas van nu. Wat zijn nu de dingen die wel en niet moet worden gedaan bij de implementatie van de iPad?
Essentieel is de vraag: wat wil ik ermee?

 

Een goed uitgangspunt is bijvoorbeeld: ik wil de leerlingen de mogelijkheid bieden informatie te laten zoeken, verwerken en presenteren. Bij Kennisnet hebben ze het binnen Learning Circles over 4 stappen (verwerven, valideren, verwerken en verstrekken); Bob Hofman van ICT&E spreekt zelfs van 6 stappen (vinden/valideren, verwerken/samenwerken, verstrekken/presenteren). Ongeacht wat de insteek is, het is wel van belang dat het hele team dat het iPad-traject ingaat, dezelfde taal spreekt.

 

Een voorbeeld
Een docent geschiedenis wil tijdens de les de volgende vraag onderzocht en beantwoord hebben: Na 15 jaar Franse Revolutie lijkt er niet veel veranderd. Een goed uitgangspunt is bijvoorbeeld: ik wil de leerlingen de mogelijkheid bieden informatie te laten zoeken, verwerken en presenteren. We gaan hier uit van een samenwerkingsopdracht, maar uiteraard kan ook gekozen worden voor een individuele opdracht.

 

Voorbereiding
Om te voorkomen dat de leerlingen omkomen (“zoek maar op Google”) in de hoeveelheid informatie is het van belang dat de docent alle informatie (teksten, afbeeldingen en filmmateriaal) voor de leerlingen klaarzet. Hij kan hiervoor gebruik maken van een elektronische leeromgeving (elo) zoals bijvoorbeeld It’s Learning, maar er kan ook gekozen worden voor een (web-)applicatie als Dropbox. Het voordeel van Dropbox is dat er een gratis app is voor de iPad, zodat er niet op een website hoeft worden ingelogd. Voorwaarde is wel dat de leerlingen een Dropbox account hebben, dat overigens ook kosteloos is.

 

De docent heeft zijn bronnen klaargezet en we kunnen terug naar de opdracht.

 

Valideren
Mindmapping of het maken van een woordweb/begrippennet is één van de manieren om de voorkennis te activeren en om samen een aantal steekwoorden op de schrijven bij de opdracht. Er zijn in de App-store tientallen mindmap-apps beschikbaar zoals iThoughts HD. Mooi, maar prijzig. Dat laatste geldt overigens ook voor MindMeister for iPad, maar dit programma biedt wél de mogelijkheid om veranderingen direct met de webversie van MindMeister te synchroniseren. Hierdoor is het zelfs mogelijk om met een hele klas een mindmap te creëren en te volgen op een digibord. Hierdoor wordt het werken met de iPad daadwerkelijk én op klasseniveau interactief.
In principe hoeft dit laatste niet voor deze opdracht. De essentie van deze stap is het eerder genoemde activeren van de voorkennis, maar ook het uitwisselen en controlen van de gevonden informatie. Omdat de docent de te gebruiken bronnen heeft klaargezet, kan hij overigens ook de uitkomst van deze stap redelijk ‘voorspellen’. Dit biedt voor sommige docenten wellicht wat meer houvast.

 

 

Verwerken
De volgende stap is het verwerken van de informatie. Ook hier biedt de iPad voldoende mogelijkheden. Overigens is verwerken iets anders dan presenteren. Alhoewel er vaak gezegd wordt: dat verwerk je in een werkstuk. Verwerken hier wil zeggen: het op de juiste manier ordenen van de informatie. Dit is voor leerlingen een lastige klus. Gelukkig biedt de iPad standaard al een hulpmiddel: notities. De leerling kan op elke nieuwe notitie bevoordeeld een korte samenvatting of conclusie van de door de docent gegeven bron noteren. Inclusief de bronvermelding (of vindplaats) en/of de bron gebruikt kan/zal worden voor het eindproduct. Mocht de standaard notitie-app niet voldoende zijn, dan biedt de App-store talrijke varianten, waarvan het gratis Noterize zeker het noemen waard is.

 

Presenteren
Het eindproduct. Wat wil je? Een werkstuk? Geen probleem, alleen wel een beetje standaard zeker als je gebruik maakt van een apparaat dat meer kan. Sterker nog: eigenlijk beter gebruikt kan worden voor iets anders dan het typen van een werkstuk. Het kan zeker. De iPad-versie van Pages is mooi en voor leerlingen meer dan voldoende. Toch zou ik persoonlijk kiezen voor een Keynote-presentatie. Hoewel de iPad een uitgeklede versie bevat dan op de Mac, is het programma uitermate geschikt voor een mooie, strakke presentatie. Let bij het maken van dergelijke presentaties wel op een aantal uitgangspunten: niet teveel lettertype, tekst en/of tekstregels.

 

Het geven van de presentatie op een iPad 2 is geen probleem: hij is direct (weliswaar met een kabeltje) aan te sluiten op de beamer en/of digibord. Handig, want de eerste iPad kon dit nog niet. Elke leerling kan inpluggen en zijn presentatie geven, of via Dropbox zijn document op de te gebruiken iPad zetten.

 

Delen
Het geven van een presentatie is slechts een onderdeel. Want de leerling krijgt er een beoordeling voor en dat is het dan. Maar als de presentatie wordt opgenomen, door een ander met een iPad, dan kan niet alleen de beoordeling, maar ook de presentatie zélf worden toegevoegd aan een digitaal portfolio! Ook kan de leerling de gefilmde presentatie zelf uploaden naar YouTube of Vimeo.

 

Conclusie
De hierboven beschreven toepassing is slechts één van de vele mogelijkheden van de iPad. Er zijn er nog veel meer. En er zullen er nog veel meer komen. Er zijn genoeg enthousiaste docenten die de iPad op een goede manier in de les gebruiken. Belangrijk punt blijft echter altijd: één app maakt nog geen les!

3 reacties

ICT en geschiedenis

Het lijkt een paradox: een stoffig vak met de nieuwste technologieën. Toch kan ICT perfect bij het vak geschiedenis worden toegepast. De onderstaande artikelen geven tips en/of links om ICT toe te passen bij dit vak.

 

De artikelen zijn eerder op deze website gepubliceerd.

 

Het digitale schoolbord: dé link tussen verleden en heden?
Geschiedenis-apps voor de iPad
Geschiedenis-apps voor Android
QR-code nu bij alle artikelen
Geschiedenis hoorcolleges in iTunes
iPad in de klas
Geschiedenisleraar.nl Educatief Advies lanceert Leren met ICT


Reageren uitgeschakeld

Bouterse verandert geschiedenisboek

President Bouterse van Suriname eist het ontslag van een topambtenaar van het ministerie van Onderwijs. Bouterse houdt hem verantwoordelijk voor een foto in een geschiedenisboek, waarop Bouterse op een protestbord wordt uitgemaakt voor moordenaar.

 

De foto is kort na de Decembermoorden in 1982 genomen. Bij het samenstellen van het geschiedenisboek is de foto door de controle van het ministerie van Onderwijs geglipt.

 

Daarnaast is Bouterse kwaad over enkele passages in het boek waarin zijn staatsgreep in 1980 negatief wordt beschreven. De president spreekt van geschiedvervalsing en eist rectificatie.

 

Alle exemplaren van het boek zijn in beslag genomen en het ministerie van Onderwijs heeft beloofd dat alles voor de start van het nieuwe schooljaar is aangepast.

 

Bron: ANP.nl/NOS.nl

Reageren uitgeschakeld

Geschiedenis-apps voor de iPad

Hoewel apps alleen geen geschiedenisles maken, zie hiervoor ook iPad in de klas, is er zeker een aantal leuke en mooie apps, die toch wat extra kunnen toevoegen aan de les. Een ander belangrijk punt is dat veel apps Engelstalig zijn. Meestal geen probleem voor docenten, maar voor gebruik door leerlingen lastig.

 

Geschiedenis-apps voor Android zijn hier te vinden. Voor andere vakken staat hier een groot aantal apps.

 

Grieken en Romeinen
Virtual Rome
Roman Gods and Myths
Greek Mythology and Gods
The Best History of Herodotus
Wonders of Ancient Timeline

 

Middeleeuwen
Curious Punishments HD
Wonders of old Medieval Timeline
The Middle Ages: A Brief History
Les Mystères de Notre Dame de Paris
Amsterdam langs Middeleeuwse Muur

 

Tweede Wereldoorlog
War in the Pacific
History Maps of the World
More War Posters
World War II Handbook

 

Ontdekkingreizen
European Exploration: The Age of Discovery

 

Nederland
Amsterdam 1900-nu
Oorlogsmonumenten in beeld
Amsterdam 1572
Geschiedenis van Zuid-Holland in 50 verhalen

 

Verenigde Staten
US Constitution for iPad
US Declaration of Independence for iPad
Manual for the USA
History 3D: Civil War
HD History of the United States

 

Titanic
Titanic Trivia

 

Algemeen
Thematic Maps
Life for iPad
Today in History
150 Years of World History
History Tools
Stroly – Historic HD
The Blaeu Atlas
Portraits HD
Greatest men in History
The History Clock
Dinosaurs HD
World Castles HD
20th Century Conflicts & Wars
Timelines Eons
Conspiracy Theories for iPad
Great Speeches in History
Statenvertaling van de Bijbel
Glory of India

 

Muziek
History of Rock

 

Kunstgeschiedenis
Art Authority
Kunst van de dag
Rembrandt HD
Da Vinci HD
Virtual Da Vinci’s Last Supper
Explore Vincent
Vermeer

1 reactie

Tijdlijnen

Hier kun je de tijdlijnen vinden over verschillende historische onderwerpen. De bestanden zijn in Quicktime-formaat. Mocht je Quicktime nog niet op je computer hebben staan, dan kun je het gratis downloaden via www.apple.com/nl/quicktime/

 

Oude Egypte
Jagers en Boeren

 

De Nederlandse Opstand (1573-1648)
Ontdekkers en Hervormers

 

De Franse Revolutie (1789-1815)
Pruiken en Revoluties

 

Duitsland tussen 1933-1939
Wereldoorlogen

 

Nederland en Indonesië
Televisie en Computers

 

De Koude Oorlog
Televisie en ComputersReageren uitgeschakeld

Geschiedenisleraar Educatief Advies

Creëren, redigeren en adviseren Geschiedenisleraar.nl Educatief Advies levert educatieve diensten aan scholen, docenten, uitgevers en andere instanties. Hieronder vallen bijvoorbeeld het schrijven en redigeren van teksten, maar ook het creëren van content voor mediadoeleinden. Tevens geven wij advies over de implementatie van ICT en social media in het onderwijs. Daarnaast adviseren en assisteren wij bij het opzetten en begeleiden van educatieve websites. Geschiedenisleraar.nl werd in 1997 door Jan-Wolter Smit opgericht als website/portal met als doelstelling geschikte informatie te verstrekken aan middelbare scholieren en dan met name aan leerlingen van het VMBO. In 2011 werden deze activiteiten uitgebreid met de bedrijfstak Educatief Advies, speciaal bedoelt voor scholen, docenten, uitgevers en andere instanties.   Jan-Wolter Smit (1972) is docent geschiedenis en staatsinrichting, onderwijscoördinator, auteur/tekstschrijver, eindredacteur, trainer en gespecialiseerd in het inzetten van ICT en social media in het onderwijs. De ervaringen en expertise die in de afgelopen jaren zijn opgedaan, resulteerde in volgende projecten. Projecten: ThiemeMeulenhoff: Feniks voor de onderbouw VMBO – auteur Feniks voor de bovenbouw VMBO – auteur Feniks voor de 2e Fase H/V – redacteur Feniks online – contentmanager Digibordbij Feniks – contentmanager   Van Dijk/Thieme Meulenhoff: De Digitale klas – eindredacteur   Eisma Edumedia: Aardig Vaardig voor het VMBO – auteur   Zuyderwind: Feniks voor de onderbouw VMBO – trainer   iPad in de klas De Waerdenborch – implementatietraject ThiemeMeulenhoff – Adviezen aan uitgevers en marketeers   Wat is er toen gebeurd? Beheer en eindredactie VGN Kleio De link tussen verleden en heden (artikel Kleio 1, 2011) – auteur Het PTA in het VMBO, een oplosbare puzzel! (artikel Kleio 5, 2011) – auteur   Lezingen/Keynotes/Workshops/Presentaties: Gebruikersdag ThiemeMeulenhoff 2009 NOT 2009 Conservatorium Enschede VGN Didaktiekdagen 2011 Wilt u meer informatie over deze diensten of wilt u gebruik maken van onze diensten, dan kunt u hier vrijblijvend contact opnemen. View Jan-Wolter Smit's profile on LinkedIn Geschiedenisleraar.nl Hengelosestraat 64 7572BR Oldenzaal (+31) 6 18 84 83 79 ING: 6058521 Kvk Oost-Nederland: 52812375 BTW-nummer: NL175935634B01

Reageren uitgeschakeld