middeleeuwen

“Lijkwade van Turijn is resultaat van aardbeving”

De authenticiteit van de lijkwade van Turijn is al eeuwenlang een groot vraagteken en wetenschappelijk onderzoek in de voorbije decennia lijkt maar geen uitkomst te bieden. Is de aanbeden lap stof een mirakel of een ingenieuze farce?

Een nieuwe studie stelt dat neutronenemissies afkomstig van een aardbeving die Jeruzalem trof aan de oorsprong zouden kunnen liggen van het iconische beeld. Bovendien zouden die emissies er ook voor gezorgd hebben dat de koolstofconcentratie verstoord raken. Die concentratie, gebruikt voor het dateren van objecten, suggereerde in het verleden dat de ‘lijkwade’ een hoax uit de Middeleeuwen is.

 

Andere wetenschappers stellen dat de nieuwe theorie nog veel vragen onbeantwoord laat.

 

De lijkwade van Turijn, waarop vaagweg het gezicht van een man en diens torso te zien is met wondes die overeenkomen met de kruisiging, is volgens de overlevering het doek waarmee het lichaam van Christus werd afgedekt na zijn kruisiging. De katholieke kerk heeft officieel nooit stelling genomen inzake het doek, maar de relikwie wordt jaarlijks door duizenden gelovigen bezocht in de kathedraal van Turijn.

Bron: HLN.be

Reageren uitgeschakeld

Middeleeuwse bankafschriften ontdekt onder wapenschild

 

Britse en Italiaanse historici hebben onder enkele ontwerpen voor middeleeuwse wapenschilden aantekeningen gevonden van de eerste bankiers van Londen.

 

De afschriften geven een unieke kijk in de oorsprong van het nu wereldleidende financiële centrum.
Volgens onderzoekers van de Universiteit van Londen zijn de notities tussen 1422 en 1424 gemaakt door Italiaanse bankiers die in die tijd actief waren in de Britse hoofdstad.

 

De Londense bank was een van de buitenlandse hoofdkwartieren van de eerste internationale bank, die in de vijftiende eeuw door beheerders van het pauselijk vermogen werd opgericht in de Italiaanse stad Florence. Naast Londen beheerden zij kantoren in Avignon, Brugge en Genève – en enkele Italiaanse steden.

 

De betrokken historici noemen het opmerkelijk dat de vellen papier in Londen zijn ontdekt. Doorgaans werden de notities van de uitgezonden bankiers naar Florence gestuurd, zodat de boekhouding centraal gehouden werd. Om onduidelijke reden is dit met de nieuw ontdekte Londense geschriften niet gebeurd.

 

Aangezien papier in de vijftiende eeuw nog een schaars goed was, zijn de vellen rond 1480 hergebruikt voor het ontwerpen van adellijke wapenschilden. Een deel van de financiële aantekeningen is daaronder echter nog leesbaar.

 

Naast een overzicht van debiteuren en crediteuren hielden de bankiers ook de verhandelde goederen nauwgezet bij. Uit deze transacties blijkt dat Londen in de late middeleeuwen vooral een uitvoerhaven was voor wol, lakens en tin, terwijl specerijen, verfstoffen en andere luxegoederen werden geïmporteerd.

 

De Britse textielhandel was echter van groot economisch belang, omdat er in Europa een grote afzetmarkt bestond voor de geleverde basisgoederen. De stichters van de Florentijnse bank wisten naast hun rente-inkomsten dan ook juist met de handel in wol een groot vermogen op de bouwen.

 

Londen groeide als leverancier uiteindelijk uit tot de belangrijkste buitenlandse vestiging van de Italiaanse bankiers – en uiteindelijk tot ’s werelds leidende financiële centrum anno 2012, voor steden als New York en Tokyo.

Bron: NU.nl

Reageren uitgeschakeld

De Zwarte Dood is ontrafeld

 

Wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd de genetische code te ontrafelen van de Zwarte Dood. Ze deden dat met de hulp van DNA-materiaal afkomstig van de tanden van Middeleeuwse lijken die in Londen werden gevonden. De ziekte maakte destijds ontzettend veel dodelijke slachtoffers.

 

Volgens specialisten is het de voorloper van alle moderne epidemieën. De Zwarte Dood sloeg voor het eerst toe in de 14de eeuw. De verantwoordelijke bacterie werd één van de grootste vijanden van de mens. Die veroorzaakte een infectie die zich tussen 1347 en 1351 via vlooien razendsnel over Europa verspreidde. Ongeveer 50 miljoen mensen bezweken eraan.

 

Het was niet eenvoudig om de genetische code te kraken. “Als je een tand openbreekt, zie je een zwarte materie die vermoedelijk opgedroogd bloed is”, zegt Dr. Kirsten Bos. Op basis daarvan moesten de wetenschappers voldoende materiaal verzamelen met de restanten van slachtoffers die op een Londens kerkhof begraven waren.

 

De Duitse professor Johannes Krause zegt dat de Zwarte Dood de grootmoeder van alle huidige plagen is. Wereldwijd sterven momenteel nog altijd 2.000 mensen per jaar aan de ziekte, maar dat is natuurlijk maar een peulschil in vergelijking met de 14de eeuw. Heel wat factoren speelden toen in het voordeel van de pandemie omdat het klimaat heel snel erg koud en nat werd.

 

Recente uitbraken van de ziekte toonden aan dat ze opnieuw kan toeslaan in streken waar ze al lang verdwenen was. Vandaag bestaan er gelukkig antibiotica om de ziekte te behandelen.

Bron: HLN.be

Reageren uitgeschakeld

Middeleeuwse harnassen getest op loopband

Britse wetenschappers hebben met behulp van een loopband voor het eerst de invloed van middeleeuwse harnassen op de bewegingen van soldaten getest.

 

Soldaten die in de vijftiende eeuw in harnas het slagveld betraden, verbruikten door het gewicht van de pakken twee keer zo veel energie als lichter geklede strijders. Ook konden ze door de zware kleding minder goed ademhalen. Dat meldt BBC News naar aanleiding van een onderzoek aan de Universiteit van Leeds.

 

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door mensen in middeleeuwse harnassen op een loopband te laten lopen en hun ademhaling en productie van koolstofdioxide te meten. Ook werden de bewegingen van de ledematen van de proefpersonen gefilmd en geanalyseerd om hun bewegingsvrijheid in kaart te brengen.

 

De uitkomsten suggereren dat middeleeuwse soldaten die harnassen droegen bij veldslagen in het nadeel waren ten opzichte van hun tegenstanders.

 

Ook uit de geschiedenis blijkt dat harnassen lang niet altijd nuttig waren in gevechten. Als voorbeeld noemen de wetenschappers de slag bij Azincourt, waarbij Engelse soldaten zonder harnas in een modderig veld triomfeerden over de veel grotere Franse Cavalerie. De leden van dit leger vochten bijna allemaal in harnas.

 

Hoofdonderzoeker Graham Askew vermoedt dat de harnassen van de Fransen direct invloed hadden op de uitkomst van de confrontatie.

 

De soldaten raakten tijdens de strijd in de modder waarschijnlijk sneller uitgeput door de zware kleding. “Je hebt het over gepantserde pakken die 30 tot 50 kilo wegen. Onze belangrijkste bevinding is dat de soldaten extreem veel energie verbruikten door zich te bewegen in deze pakken”, aldus Askew.

 
De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society B.
 
Bron: NU.nl

Reageren uitgeschakeld