Jagers en Boeren

Vijf voetstappen gevonden van mogelijk 25.000 jaar oud

 
Wetenschappers hebben in Mexico vijf menselijke voetstappen gevonden die tussen de 4500 en 25.000 jaar oud zijn. Het gaat waarschijnlijk om voetstappen van de eerste bewoners van Mexico.

 

Het Mexicaanse instituut voor antropologie en geschiedenis werd op de voetstappen gewezen door een bewoner van het gebied, het gebergte Tahumara in de noordelijke staat Chihuahua, zo meldt het AD op haar website.

 

Twee van de vijf voetstappen zijn van een volwassene, drie voetstappen zijn van twee andere volwassenen en een kind. Deze mensen leefden hoogst waarschijnlijk in een complex van grotten dat zich in het gebergte van Tahumara bevindt.

 

De grootste voetstappen zijn 26 centimeter lang en zijn afkomstig van een man. De kleinste voetstap is 17 centimeter lang en komt van de rechtervoet van een kind van 3 of 4 jaar oud. Aan de twee voetafdrukken van dezelfde persoon zijn zes tenen te tellen, volgens het instituut kan het gaan om een misvorming.

 

In het omringende gebied troffen experts ook rotstekeningen aan en bij de ingang van de grotten werden in de muur gaten gevonden, die waarschijnlijk werden gebruikt om voedingsmiddelen te bewaren.

 

Volgens Jose Concepción Jímenez van het instituut voor antropologie en geschiedenis is het een zeer relevante vondst. ‘Het duidt erop dat de eerste mensen die hier op het continent arriveerden zich vestigden in dit gebied’.

 

Tot nu toe zijn de oudste menselijke resten die zijn aangetroffen in Mexico die van de ‘vrouw van Naharón’, ze zijn 11.600 jaar oud.

Bron: AD.nl

Reageren uitgeschakeld

Jagers en Boeren

Reageren uitgeschakeld

Prehistorische voetstappen gevonden in Nijmegen

In de Waalsprong, de stadsuitbreiding aan de noordzijde van Nijmegen, zijn prehistorische voetstappen gevonden van een volwassene en een kind.

 

Archeologen troffen de sporen aan in de oever van een geul die daar destijds is geweest, zo maakte de gemeente Nijmegen donderdag bekend.

 

De voetstappen zijn tussen 2500 en 1000 voor Christus achtergelaten, denken de wetenschappers. De volwassene droeg waarschijnlijk een soort schoeisel. De vondst van zulke oude voetsporen is vrij zeldzaam.

 

In de buurt van de voetstappen zijn tevens veel hoefafdrukken gevonden, waarschijnlijk van dieren die in de geul gingen drinken.

 

Door het kleigebied meanderden in het verre verleden allerlei geulen, die in de jonge steentijd en de bronstijd zijn dichtgeslibt. Nu er bouwactiviteiten plaatshebben, komen de contouren weer aan de oppervlakte.

 

De archeologen hebben gipsafdrukken van de voetstappen gemaakt om ze verder te bestuderen. De vindplaats is weer dichtgegooid

Bron: NU.nl

Reageren uitgeschakeld

Boot van farao Cheops wordt opgegraven

Archeologen zijn in Egypte begonnen met de opgraving van een boot van farao Cheops. De boot is opgeslagen in een ondergrondse kamer aan de zuidzijde van de piramide van Cheops. Het vaartuig is volledig ontmanteld en bestaat op dit moment uit een verzameling planken en blokken hout.

 

De opgraving is al in volle gang. De eerste planken zijn inmiddels uit de ondergrondse ruimte verwijderd, zo meldt Discovery News.

 

“Dit is één van de belangrijkste archeologische projecten die op dit moment in de wereld plaatsvinden”, verklaart de Egyptische minister van Oudheden Zahi Hawass.

 

De archeologen hebben de boot eerst op afstand bestudeerd door een camera die in de opslagkamer te laten zakken. Volgens hun berekeningen is de boot van farao Cheops ruim veertig meter lang als alle onderdelen worden samengevoegd.

 

De verwachting is dat het volledig ‘bouwpakket’ over enkele maanden volledig is opgegraven. Het kan echter nog jaren duren voordat de boot in elkaar is gezet.

 

 
In de piramide van Cheops werd al eerder een vergelijkbare boot aangetroffen. In 1954 werd dit vaartuig ook in de vorm van een bouwpakket opgegraven. Het duurde daarna nog dertien jaar voordat de boot op de juiste manier in elkaar was gezet.

 

Cheops heeft waarschijnlijk nooit gevaren op de vaartuigen uit zijn piramide. De boten hadden volgens minister Hawass alleen een symbolische betekenis. De Egyptenaren geloofden dat hun koningen in zogenaamde zonneboten naar het hiernamaals werden vervoerd.

 

“De tweede boot was bedoeld om de koning in het daglicht te vervoeren, de eerste boot was voor zijn reis door de nacht”, aldus Hawass.

 

Bron: NU.nl

Reageren uitgeschakeld