Geschiedenisleraar.nl

Het PTA in het VMBO, een oplosbare puzzel!

 

Het maken van een goed PTA voor de bovenbouw van het VMBO kan een lastige klus zijn. Uit ervaring én in gesprekken met andere geschiedenisdocenten is vaak niet duidelijk wat kan en/of mag. Met name beginnende docenten lopen vaak tegen deze onduidelijkheden. In overleg met de VGN VMBO-commissie én de CvE is afgesproken een PTA te maken dat sluitend en kloppend is. Voorwaarde voor het ontwikkeling van een dergelijk PTA was wel dat de CvE hier kritisch naar zou kijken en hun goedkeuring eraan zou geven. Overigens zijn er uiteraard veel meer PTA’s mogelijk!

 

Schoolexamens en eindexamens
In de bovenbouw VMBO wordt bij de schoolexamens gekozen uit een vijftal onderwerpen:
- Koloniale relatie Nederland en Indonesië
- Nederland als industriële samenleving
- De Koude Oorlog
- Sociale zekerheid en de Verzorgingsstaat
- Cultureel-mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945

 

Daarnaast moet er in deze klassen ruimte gezocht worden voor de behandeling van de beide vaste examenonderwerpen:
- Staatsinrichting van Nederland
- Historisch overzicht vanaf 1900

 

In de officiële CvE termen betekent dit dat de volgende exameneenheden in de bovenbouw van het VMBO-GT getoetst moeten worden:
- GS/K/1 t/m GS/K/10
- GS/V/1 t/m GS/V/9

 

Tot slot hechten veel collega’s veel waarde aan het maken van een werkstuk en/of mondeling examen. Zeker gezien het feit dat onze VMBO-leerling wellicht met praktische opdrachten eventuele cognitieve hiaten kan vullen. Kortom, een hele klus! Een goed en strak PTA kan hierbij helpen.

 

Wat kan en mag?
Sinds het nieuwe examenprogramma (2008) is er voor de docent wat meer ruimte. Zo is het niet meer verplicht om 5 onderwerpen te doen, maar moeten er 3 gedaan worden. Ook is toegestaan om onderdelen van de beide eindexamenonderwerpen te toetsen als schoolexamen. Hierdoor zijn de volgende dingen mogelijk:
- Historisch Overzicht verdelen over leerjaar 3 en 4
- Combineren van SE-onderwerpen met CSE-onderwerpen

 

Van beide zaken een gecombineerd voorbeeld:
Eén van de SE-onderwerpen is Nederland als industriële samenleving. Éen van de onderdelen uit het Historisch overzicht vanaf 1900 is Nederland tussen 1900-1914. Door beide onderdelen aan elkaar te koppelen, kan ik het PTA bij het SE over Nederland als industriële samenleving het volgende komen te staan:

 

Nederland als industriële samenleving, inclusief het Historisch overzicht: Nederland tussen 1900-1914

 

Een ander voorbeeld:
In de theoretische leerweg bevat het Historisch Overzicht ook drie verrijkingsdelen:
- Het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-1949
- Het Midden Oosten
- De Sovjet-Unie onder Lenin en Stalin

 

Het eerste onderdeel is naadloos in het SE-onderdeel De koloniale relatie tussen Nederland en Indonesië. Waardoor dus het volgende ontstaat:

 

De koloniale relatie tussen Nederland en Indonesië, inclusief Het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-1949

 

Voor je dit consequent door, dan krijg je dit PTA.

 

Na de ontwikkeling van dit PTA heeft, zoals afgesproken, de CvE kritisch gekeken en verslag gedaan. Hieruit kwamen de volgende punten:
- Netjes en doordacht
- Hoewel maar drie van de vijf onderwerpen verplicht zijn, worden er zelfs vier gedaan!
- Mooie combinatie van SE- en CSE-onderdelen
- Verrijkingsdelen krijgen de ruimte

 

Conclusie
Met de uitgangspunten van dit PTA heeft u een document in handen dat voor uw leerlingen, hun ouders en u een helder overzicht geeft over de stof die u als geschiedenisdocent in de bovenbouw van het VMBO behandelt. Tevens is dit een document dat zonder problemen door de onderwijsinspectie zal worden goedgekeurd.

Reageren uitgeschakeld

ICT en geschiedenis

Het lijkt een paradox: een stoffig vak met de nieuwste technologieën. Toch kan ICT perfect bij het vak geschiedenis worden toegepast. De onderstaande artikelen geven tips en/of links om ICT toe te passen bij dit vak.

 

De artikelen zijn eerder op deze website gepubliceerd.

 

Het digitale schoolbord: dé link tussen verleden en heden?
Geschiedenis-apps voor de iPad
Geschiedenis-apps voor Android
QR-code nu bij alle artikelen
Geschiedenis hoorcolleges in iTunes
iPad in de klas
Geschiedenisleraar.nl Educatief Advies lanceert Leren met ICT


Reageren uitgeschakeld

QR-code nu bij alle artikelen

Het kan voorkomen dat je even geen tijd of zin hebt om een hele link in- of over te typen. Dat kan gebeuren. Daarom staan er vanaf nu onder alle (nieuwe) artikelen zogenaamde QR-codes. Deze codes kan je inscannen met een smartphone (met daarop een QR-scanner). Eenmaal ingelezen gaat je smartphone direct naar de website!

 

De QR-code werd in 1994 uitgevonden door Denso-Wave en staat voor quick-response, omdat de code in realtime wordt verwerkt en toegepast. De eerste grote klant was Toyota die een code liet maken voor hun auto-onderdelen.

 

Tegenwoordig kun je de code overal voor gebruiken en kom je ze ook steeds vaker tegen: bushokjes, tijdschriften, noem maar op. En nu dus ook op Geschiedenisleraar.nl!

Reageren uitgeschakeld

Webquests

Een webquest interactieve lesvorm, waarbij het onderzoeken en oplossen van een vraagstuk, volgens een vast patroon, centraal staat.

 

De webquests op deze pagina zijn niet ontwikkeld door Geschiedenisleraar.nl, maar door enthousiaste leerlingen, studenten en collega’s!

 

Jagers en Boeren
Hunebedden
Egypte

 

Grieken en Romeinen
De Griekse mytholgie

 

Burgers en Stoommachines
Albert Hahn en de industrialisatie

 

Wereldoorlogen
Het leven in de loopgravenReageren uitgeschakeld