Verkiezingen

Een verkiezing is een methode waarbij een aantal personen, de kiesgerechtigden, door middel van een stemming bepalen aan wie een bepaalde functie, post of titel moet worden toegekend.
Door middel van verkiezingen wordt bijvoorbeeld uitgemaakt wie of wat “de beste” is, bijvoorbeeld bij het Eurovisie Songfestival of bij de Miss Worldverkiezingen.
Ook in de politiek vinden veel verkiezingen plaats, met name in democratische landen. (Bron: Wikipedia)

 

Verkiezingen
Verkiezingsaffiches (**)

 

Politieke partijen
CDA (**)
PvdA (**)
VVD (**)
D66 (**)
SP (**)
ChristenUnie (**)
SGP (**)
GroenLinks (**)
Partij voor de Dieren (**)
Partij voor de Vrijheid (**)

 

Onderstaande artikelen verschenen eerder op de voorpagina:
Verkiezingspeilingen: bandwagon-effect? (*)
Wat kies jij op 22 november 2006? (*)
Verkiezingsaffiches op internet (*)
Ook zo verkiezingsmoe? (*)
Tweede Kamerverkiezingen 2006: De Uitslag (*)
Na de verkiezingen: de kabinetsformatie (**)

 

Verklaring van de tekens:
(*) Eenvoudig, duidelijk taalgebruik
(**) Taalgebruik soms moeilijk
(***) Moeilijk taalgebruik
(E) Engelstalig
(D) Duitstalig
(V) Videofragment

Disclaimer: Geschiedenisleraar.nl is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van sites van derden