Hervormers

Het geloof was voor mensen in de middeleeuwen heel belangrijk. Middeleeuwers deden meestal precies wat de katholieke Kerk wilde. Dan wist je zeker dat je na je dood in de hemel zou komen. Het leven op aarde was minder belangrijk. Je plaats in dit leven lag immers vast. Daar kon je niet veel aan veranderen. Voor veel mensen was het geloof ook de manier om het leven te begrijpen. Zelf dingen onderzoeken deden mensen niet. De meeste mensen konden niet eens lezen. Wat de Kerk vertelde, werd door de mensen vaak zonder kritiek aangenomen. Maar in de tijd van ontdekkers en hervormers ontstaat een nieuwe manier van denken. De veranderingen beginnen in een paar steden in Noord-Italië. (Bron: Feniks voor de onderbouw)

 

Hervormers
SchoolTV: Erasmus (V/*)
SchoolTV: Luther’s 95 stellingen (V/*)
Histoclips: Luther en de Hervorming (V/*)

 

Verklaring van de tekens:
(*) Eenvoudig, duidelijk taalgebruik
(**) Taalgebruik soms moeilijk
(***) Moeilijk taalgebruik
(E) Engelstalig
(D) Duitstalig
(V) Videofragment

Disclaimer: Geschiedenisleraar.nl is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van sites van derden